Distance Learning Tips for students and parentsPANOORIN: Ngayong panahon ng distance learning, mahalaga na matulungan at magabayan nang maayos ang ating mga anak.

Narito ang ilang ideya sa pagsuporta sa mga bata habang sila ay nag-aaral online.

Follow us on Social Media:
* FACEBOOK → https://www.facebook.com/ValenzuelaCityGov/
* TWITTER → https://twitter.com/valenzuelacity
* YOUTUBE →  https://www.youtube.com/c/ValenzuelaCity
* INSTAGRAM → http://www.instagram.com/valenzuelagov

source

Leave a Comment

Your email address will not be published.