ఆన్‌లైన్‌ తరగతులతో విద్యార్థుల్లో పెరిగిన ఫోన్ల వాడకం | Kids Facing Due to Online Learning

ఆన్ లైన్ తరగతుల వల్ల... విద్యార్థులకు సెల్ ఫోన్లతో సహవాసం తప్పనిసరి అయింది. తెలియకుండానే కొంతమంది ఫోన్లకు బానిసలవుతున్నారు. అవసరానికి మించి ...
Read More