รู้จักกับ Online Learning การเรียนการสอนแบบออนไลน์

รู้จักกับ Online Learning การเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดย รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา -- รับชมรายการต่างๆได้ที่ https://th.kku.ac.th/kkuchannel/ --- Khon Kaen University, Khon Kaen, 40002 Thailand https://www.kku.ac.th source
Read More